Multimediální místnost vznikla v suterénu Sinkuleho koleje (hned vedle posilovny) za spolupráce klubu KSk a SSSin. Je přístupná pro ubytované na Sinkuleho a Dejvické koleji. Určena je pro prezentace, pořádání seminářů, schůzí a promítání. Současná kapacita místnosti je přibližně 15 lidí, po dohodě je možné kapacitu navýšit až na 35 míst. Místnost je vybavena projektorem, tabulí, přenosnou prezentační tabulí, projekčním plátnem a počítačem s možností přístupu na internet a přehrávání multimedií.

Rezervační systém

Prerekvizity:

  • Pro každou akci, které se bude účastnit více než 5 lidí, je nutno nejdříve získat povolení od vedoucí koleje!

Rezervaci je možné uskutečnit dvěma způsoby:

  1. osobní domluvou se správcem místnosti
  2. odesláním e-mailu na adresu mm@sin.cvut.cz

E-mail by měl obsahovat následující informace:

  • jméno
  • číslo pokoje
  • účel rezervace a počet osob
  • datum a čas rezervace
  • datum a čas vyzvednutí klíčů
  • datum a čas vrácení klíčů

Kontakt

Správce
Miroslav Čáp, pokoj č. 163 (SIN)

Provozní řád multimediální místnosti

Kalendář rezervací MM