Klub Sinkuleho a Dejvické koleje

Klub Sincoolka je studentský klub, který je součástí Studentské unie. Řídí se stanovami SU a stanovami Klubu Sincoolka. Jedním ze základních poslání klubu je provoz počítačové sítě na Sinkuleho a Dejvické koleji, kterou mohou využívat všichni členové klubu se síťovým členstvím.

O chod sítě se stará několik centrálních serverů, zajišťujících nejen chod internetu, ale i nejrůznějších služeb pro členy klubu (email, news, tiskárna, www, …). O veškeré záležitosti týkající se provozu sítě se starají správci sítě.

Připojeným členům se nabízí široký přístup k informacím prostřednictvím internetu a informačních technologií a tím i zlepšení jejich studijních podmínek. Klub nabízí svým členům i jiné služby a organizuje i různé společenské akce pro své členy (grilování, sjezd Sázavy aj.).

Klub tvoří široká členská základna z řad studentů a zaměstnanců ČVUT ubytovaných na Sinkuleho a Dejvické koleji. Správný chod klubu zajišťuje představenstvo klubu, v čele se svým předsedou. Představenstvo klubu je řádně zvoleno svými členy v otevřených volbách.

Na činnosti klubu se podílejí hlavně dobrovolníci z řad členů klubu.

Klub je financován převážně členskými příspěvky nebo sponzorskými dary.

Pravidelně organizujeme dvě akce za semestr (párty, grilování) a dva večery deskových her. Všechny naše akce shledávají s velkým zájmem členů klubu.

Informace jak se stát členem klubu najdeš na naší hlavní stránce. Pokud bys chtěl pomoci klubu Sincoolka v rozkvětu, napiš na pr@sin.cvut.cz!